Có 1 kết quả:

để
Âm Hán Việt: để
Unicode: U+5467
Tổng nét: 8
Bộ: khẩu 口 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一ノフ一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 6

1/1

để

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. mắng mỏ
2. vu cáo

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 詆 (bộ 言).