Có 1 kết quả:

chu du

1/1

chu du

giản thể

Từ điển phổ thông

đi dạo chơi, đi du lịch