Có 1 kết quả:

chú

1/1

chú

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nguyền rủa
2. thần chú

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như “chú” 咒.

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyền rủa.
② Thần chú.
③ Theo nghĩa kinh nhà Phật thì chú nghĩa là chúc nguyện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đọc to lên để cầu nguyện — Rủa, nguyền rủa.