Có 1 kết quả:

vị quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khí quan phân biệt được vị chua, ngọt, mặn, đắng, chủ yếu là cái lưỡi. ☆Tương tự: “vị giác khí” 味覺器.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận trong cơ thể cho biết vị của vật bên ngoài, tức cái lưỡi.