Có 1 kết quả:

mệnh vận

1/1

mệnh vận

giản thể

Từ điển phổ thông

số mệnh, số phận