Có 1 kết quả:

biết phất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thơm lừng. Thơm ngát.