Có 1 kết quả:

hoà hài

1/1

hoà hài

giản thể

Từ điển phổ thông

(như: hài hoà 和諧,和谐)