Có 2 kết quả:

hoà vậnhoạ vận

1/2

hoà vận

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Họa vận” 和韻: Làm thơ để đáp tặng lại bài thơ của người khác, theo đúng vận cước, thứ đệ của bài thơ đó.
2. “Hòa vận” 和韻: Viết văn làm thơ, tìm tòi cho đúng âm điệu, hòa hài vận cước. ◇Văn tâm điêu long 文心雕龍: “Ngâm vịnh tư vị, lưu ư tự cú, khí lực cùng ư hòa vận” 吟詠滋味, 流於字句, 氣力窮於和韻 (Thanh luật 聲律) Thú vị ngâm vịnh, trôi chảy ở trong câu chữ, hơi sức để hết vào trong việc hòa vận.

hoạ vận

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Họa vận” 和韻: Làm thơ để đáp tặng lại bài thơ của người khác, theo đúng vận cước, thứ đệ của bài thơ đó.
2. “Hòa vận” 和韻: Viết văn làm thơ, tìm tòi cho đúng âm điệu, hòa hài vận cước. ◇Văn tâm điêu long 文心雕龍: “Ngâm vịnh tư vị, lưu ư tự cú, khí lực cùng ư hòa vận” 吟詠滋味, 流於字句, 氣力窮於和韻 (Thanh luật 聲律) Thú vị ngâm vịnh, trôi chảy ở trong câu chữ, hơi sức để hết vào trong việc hòa vận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm thơ để đáp lại bài thơ của người khác, và theo đúng những vần của bài thơ trước.