Có 1 kết quả:

cô lỗ

1/1

cô lỗ

phồn thể

Từ điển phổ thông

càu nhàu, lải nhải