Có 1 kết quả:

sá sá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng xuýt xoa vì chịu lạnh.