Có 1 kết quả:

khái huyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ho ra máu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ho ra máu.