Có 1 kết quả:

hàm dương

1/1

hàm dương

giản thể

Từ điển phổ thông

tên thành Hàm Dương thời Xuân Thu-Chiến Quốc