Có 1 kết quả:

ai thương

1/1

ai thương

giản thể

Từ điển phổ thông

thương ai, đau buồn, đau lòng