Có 1 kết quả:

ai khốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khóc lóc bi thương, thống khấp. ☆Tương tự: “ai khấp” 哀泣. ◇Liệt Tử 列子: “Hàn Nga nhân mạn thanh ai khốc, nhất lí lão ấu, bi sầu thùy thế tương đối” 韓娥因曼聲哀哭, 一里老幼, 悲愁垂涕相對 (Thang vấn 湯問) Hàn Nga vì thế cất tiếng hát than khóc bi thương, cả một làng từ già tới trẻ, đau buồn rớt nước mắt nhìn nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn thương mà khóc lớn thành tiếng.

Một số bài thơ có sử dụng