Có 1 kết quả:

ai tư

1/1

ai tư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thương tiếc, nhớ thương