Có 1 kết quả:

ai tình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tình cảm đau buồn. ◇Hán Vũ Đế 漢武帝: “Hoan lạc cực hề ai tình đa, Thiếu tráng kỉ thì hề nại lão hà?” 歡樂極兮哀情多, 少壯幾時兮奈老何? (Thu phong từ 秋風辭).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nỗi buồn, tình buồn, lòng buồn.

Một số bài thơ có sử dụng