Có 1 kết quả:

ai hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu thương nhớ.