Có 1 kết quả:

phẩm lưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thứ hạng cao thấp của quan chức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ hạng cao thấp.

Một số bài thơ có sử dụng