Có 1 kết quả:

phẩm mạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài năng phẩm hạnh và tướng mạo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài đức và mặt mũi dáng dấp.