Có 1 kết quả:

phẩm hàm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thứ bậc cao thấp trong quan lại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ bậc cao thấp của quan lại.