Có 1 kết quả:

lí lỗ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Lí lỗ” 哩嚕: nói năng lộn xộn, không rõ ràng.