Có 1 kết quả:

bộ nhũ loại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Loại có vú, cho con bú.