Có 1 kết quả:

đường sơn

1/1

đường sơn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc