Có 1 kết quả:

cống bất

1/1

cống bất

giản thể

Từ điển phổ thông

Campốt (ở Campuchia)