Có 1 kết quả:

duy kỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ biết vì mình. ◎Như: “duy kỉ chủ nghĩa” 唯己主義 ích kỉ chủ nghĩa, tức là chủ nghĩa vị mình hơn vị người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ biết vì mình.