Có 1 kết quả:

duy ngã độc tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tương truyền Thích Ca Mâu-ni lúc mới sinh ra đời, bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” 天上天下, 唯我獨尊 Trên trời dưới trời, chỉ ta là cao quý.
2. Thường tục hiểu là cao ngạo tự đại. ☆Tương tự: “mục không nhất thiết” 目空一切, “mục trung vô nhân” 目中無人, “mục vô dư tử” 目無餘子, “tự cao tự đại” 自高自大.