Có 4 kết quả:

giớitráchtắc
Âm Hán Việt: giới, trách, , tắc
Unicode: U+5536
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨丨一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/4

giới

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. than thở
2. hô to, hô lớn
3. hút vào

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Than thở;
② Tiếng than thở;
③【唶唶】 giới giới [jièjiè] Tiếng chim kêu.

trách

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

La lớn lên — Một âm là Tá.

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng thở dài — Lời than thở — Một âm là Trách. Xem Trách.

tắc

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hô to, hô lớn;
② Hút: 唶血 Hút máu.