Có 2 kết quả:

triêu triếttrù triết

1/2

trù triết

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chim kêu — Tiếng đàn hát — Triêu.

Một số bài thơ có sử dụng