Có 1 kết quả:

ấm á sất sá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng la hét giận dữ, nghe không rõ ra tiếng gì.