Có 1 kết quả:

táng sinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mất mạng sống, tức là chết. ☆Tương tự: “tử vong” 死亡, “vong cố” 亡故.