Có 1 kết quả:

đơn thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một mình.
2. Độc thân, người không có gia thất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình.