Có 1 kết quả:

phún xạ

1/1

phún xạ

giản thể

Từ điển phổ thông

phun ra, bắn ra, vọt ra