Có 1 kết quả:

phún tuyền

1/1

phún tuyền

giản thể

Từ điển phổ thông

vòi phun nước, đài phun nước