Có 1 kết quả:

thán từ

1/1

thán từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thán từ (ngôn ngữ)