Có 1 kết quả:

gia ngẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vợ chồng đẹp đôi. § Cũng viết là 嘉偶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp đôi. Vợ chồng tốt đôi.