Có 1 kết quả:

mạch đầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Dịch âm tiếng Anh "mark". Tức “thương tiêu” 商標 nhãn hiệu.