Có 1 kết quả:

đô đô nông nông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lầm bà lầm bầm, nói lầm rầm không thôi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giá cá nhân định yếu phong liễu, tạc dạ đô đô nông nông, trực nháo đáo ngũ canh thiên tài thụy hạ” 這個人定要瘋了, 昨夜嘟嘟噥噥, 直鬧到五更天纔睡下 (Đệ tứ thập bát hồi) Chị này nhất định điên rồi, đêm qua lầm rà lầm rầm đến tận canh năm mới ngủ.