Có 1 kết quả:

trào tiếu

1/1

trào tiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chế nhạo, giễu cợt, nhạo báng

Một số bài thơ có sử dụng