Có 1 kết quả:

táo âm

1/1

táo âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng động ầm ầm