Có 1 kết quả:

phún xuất thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phún thạch 噴石.