Có 1 kết quả:

phún tuyền

1/1

phún tuyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

vòi phun nước, đài phun nước

Từ điển trích dẫn

1. Suối nước phun.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suối nước phun lên.