Có 1 kết quả:

phún hoả thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Súng phun lửa.