Có 1 kết quả:

phún môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bộ phận tiếp giáp dạ dày với thực quản.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ cửa dạ dày tiếp với thực quản ( Cardia ).