Có 1 kết quả:

hướng minh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rạng sáng, lúc mặt trời mọc. ◇Dịch Kinh 易經: “Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị” 聖人南面而聽天下, 嚮明而治 (Thuyết quái 說卦).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rạng sáng, lúc mặt trời mọc.

Một số bài thơ có sử dụng