Có 1 kết quả:

đả

1/1

đả

phồn thể

Từ điển phổ thông

rủ xuống

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lả xuống, rủ xuống. ◇Sầm Tham 岑參: “Triêu Ca thành biên liễu đả địa, Hàm Đan đạo thượng hoa phác nhân” 朝歌城邊柳嚲地, 邯鄲 道上花撲人 (Tống Quách Nghệ tạp ngôn 送郭乂雜言) Bên thành Triêu Ca liễu rủ xuống mặt đất, Trên đường Hàm Đan hoa phất nhẹ vào người.
2. (Động) Lay động, đong đưa, phiêu động. ◇Diêu Hợp 姚合: “Bích trì thư noãn cảnh, Nhược liễu đả hòa phong” 碧池舒煖景, 弱柳嚲和風 (Tễ hậu đăng lâu 霽後登樓) Ao xanh thong thả cảnh ấm áp, Liễu yếu đong đưa với gió.
3. (Động) Buông lỏng, thả lỏng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Giang thôn dã đường tranh nhập nhãn, Thùy tiên đả khống lăng tử mạch” 江村野堂爭入眼, 垂鞭嚲鞚凌紫陌 (Túy vi mã trụy chư công huề tửu tương khán 醉為馬墜諸公攜酒相看).
4. (Động) Chỉ trích. ◎Như: “đả bác” 嚲剝.
5. (Động) Ẩn tránh, ẩn trốn. § Cũng như “đóa” 躲. ◇Dương Vạn Lí 楊萬里: “Túy lí bất tri hà xứ đả, Đẳng nhân tỉnh hậu nhất thì lai” 醉裏不知何處嚲, 等人醒後一時來 (Bất thụy 不睡).

Từ điển Thiều Chửu

① Tả cái dáng lả xuống, rủ xuống.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lả xuống, rủ ruống. Cv. 軃.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rủ xuống. Buông xuống — Rộng rãi — Dày dặn.