Có 1 kết quả:

nghiêm hàn

1/1

nghiêm hàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

lạnh buốt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất lạnh. Rét lắm.

Một số bài thơ có sử dụng