Có 1 kết quả:

nghiêm tuấn

1/1

nghiêm tuấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

gay gắt, khắc nghiệt, nghiêm khắc