Có 1 kết quả:

nghiêm phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn riêng, kín đáo, người ngoài không vào được. Truyện Trê Cóc có câu: » Nhìn xem Cóc những mừng lòng, trở về ngồi chốn nghiêm phòng nghỉ ngơi « .