Có 1 kết quả:

nghiêm cách

1/1

nghiêm cách

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghiêm ngặt