Có 1 kết quả:

chúc thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy ghi lời dặn dò của người sắp chết.